رباتهای خانگی

کمک به انسانها در شرایط بحرانی و غیر عادی یکی از اهداف ساخت رباتهای خانگی می باشد. استفاده از رباتهای خانگی با هدف انجام فعالیتهای انسانی و کمک به کسانی که دچار معلولیت جسمانی هستند دنبال میگردد. شرکت در مسابقات رباتیک به دلیل ایجاد حس رقابت سالم و هدف دادن به فعالیتهای اعضای تیم در برنامه کار ما قرار دارد.

 این رباتها بایستی قادر باشند در محیط خانه:

·         بدون برخورد به موانع فضای خانه را پیمایش کنند.

·         اشیا و لوازم موجود در محیط مانند تلویزیون ، یخچال ، در ، مبلمان ، میز و .. را از طریق الگوریتم های پردازش تصویر اعم از روشهای کلاسیک و غیر کلاسیک ، شناسایی کند.

·         لوازم و وسایل را از طریق یک Manipulator جابجا کنند .

·         موقعیت محلی خود را در محیط محاسبه و در صورت خطا توسط روشهای ترکیب سنسوری اصلاح کنند.