رباتهای امدادگر

لیگ ربات امدادگر واقعی یکی از لیگ‌های جذاب و علمی مسابقات جهانی رباتیک است که توسط موسسه بین المللی استاندارد جهانی NIST حمایت می‌شود. در این لیگ هدف رسیدن به جایی است که بتوان از ربات به عنوان یک وسیله کاملا هوشمند در حوادث غیر طبیعی و طبیعی مانند زلزله، آتش سوزی و سیل به گونه‌ای استفاده کرد که بدون دخالت هیچ نیروی انسانی ، مصدومین و آسیب دیدگان از منطقه خطر نجات پیدا کنند . یافتن اهداف و مصدومین در محلهای تخریب شده و حادثه دیده و در مسیرهای نا مشخص مسیر حرکت ربات مستلزم طراحی یک مکانیزم حرکتی مناسب در مرحله اول و سپس استفاده از سنسورهای دقیق به منظور کشف هدفهای مورد نظر و نیز یک طراحی realiable و بدون نقص در بخش مغز مرکزی ربات ، می باشد.


اهداف علمی و انتظارات از اجرای طرح

  • پیاده سازی طرح به منظور استفاده در شرایط واقعی

  • استفاده در صنایع نظامی

  • کنترل خودکار ربات و هوشمند سازی آن به منظور استفاده در شرایط واقعی و ارایه مقالات علمی مستخرج شده از ربات خودمختار

  • آماده سازی یک بستر مناسب جهت اجرای پروژه های دانشجویی و طرحهای پژوهشی اساتید و دانشجویان